EEN v Yo s of L en g a hij

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

 

1.- Juridische informatie

berberana.com (hierna de WEBSITE) is een domein dat is geregistreerd door UNITED WINERIES, SA (hierna HET BEDRIJF), een entiteit die is geregistreerd in het handelsregister van LA RIOJA; Volume 537, sectie 8, boek 0, pagina 53 en pagina LO-1027.
NIF: A-01003433.
GEREGISTREERD ADRES: Ctra de Elciego, s/n.
Postcode: 26350.
LOCATIE: Asbak.
PROVINCIE: La Rioja.
TELEFOON: 91 387 86 12.
E-MAIL: socio@berberana.com.

2.- Karakter van de diensten

De toegang tot de WEBSITE is in principe gratis, ondanks het feit dat het contracteren van producten of diensten via de WEBSITE onderworpen is aan een economische overweging.

3.- Verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de WEBSITE of de daarin aangeboden informatie niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de Wet, de goede zeden of de openbare orde en er in het algemeen gebruik van te maken in overeenstemming met de door HET BEDRIJF vastgestelde voorwaarden.
De meningen, inhoud en, in het algemeen, alle activiteiten die door de GEBRUIKER worden uitgevoerd, vallen onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, zonder dat HET BEDRIJF verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit genoemde activiteiten buiten hun controle en zonder dat het BEDRIJF effectieve kennis heeft van hen.

4.- Verantwoordelijkheid van HET BEDRIJF

HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor fouten bij de toegang tot de WEBSITE of de inhoud ervan, hoewel het zijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat ze niet voorkomen.
HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om de toegankelijkheid van de WEBSITE tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten vanwege een mogelijke noodzaak om onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringsoperaties uit te voeren.

5.- Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van de WEBSITE (inclusief, zonder beperking, databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van HET BEDRIJF en wordt beschermd door nationale en internationale voorschriften voor intellectueel eigendom. alle rechten voorbehouden.
De domeinnaam, handelsmerken, labels, onderscheidende tekens of logo's die op de WEBSITE verschijnen, zijn eigendom van HET BEDRIJF.
Alle teksten, grafische tekeningen, video's of audiomedia die op dit moment of in de toekomst op deze website te vinden zijn, zijn eigendom van THE COMPANY en mogen niet verder worden gewijzigd, gekopieerd, gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. of vertaling door de GEBRUIKER of derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van HET BEDRIJF.
Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze WEBSITE, evenals de inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

6.- Hyperlinks

Het opzetten van een hyperlink van een webpagina van een derde partij naar een van de pagina's van de WEBSITE van HET BEDRIJF is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten op de WEBSITE van HET BEDRIJF is niet toegestaan.

Op de pagina's van DE BEDRIJFSWEBSITE en haar diensten zullen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden opgenomen.

DE ONDERNEMING is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, verklaringen, meningen of diensten die aan het publiek beschikbaar worden gesteld op de website van waaruit een hyperlink naar deze WEBSITE is gemaakt.

Elke hyperlink zal worden gemaakt naar de hoofdpagina van de WEBSITE.

De hyperlinks op de WEBSITE zijn vooraf overeengekomen met de eigenaren van de gelinkte webpagina's. HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor het misbruik of de activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde door gebruikers op de genoemde gelinkte pagina's.

7.- Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van deze WEBSITE zijn voor onbepaalde tijd. HET BEDRIJF behoudt zich in ieder geval het eenzijdige recht voor om de toegangsvoorwaarden en de inhoud ervan te wijzigen.

8.- Nietigheid en onwerkzaamheid van de clausules

Indien een clausule opgenomen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, zal deze nietigheid alleen die bepaling aantasten of het deel ervan dat nietig of ondoeltreffend is, voor zover de voorwaarden geldend.

9.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De levering van de dienst van deze WEBSITE en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Spaanse wet.
Elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de diensten die via deze WEBSITE worden geleverd, zal worden opgelost door de arbitragehoven voor consumenten, bemiddelaars of iets dergelijks waaraan HET BEDRIJF is verbonden op het moment van het geschil, evenals de rechtbanken en overeenkomstige rechtbanken in overeenstemming met de Spaanse wet .